நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்! இந்த பதிவில், 9 முதல் 12ம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்களுக்கான டால்பின் பப்ளிகேஷன்ஸ் (Dolphin Publications) என்ற கையேடு வெளியீட்டு நிறுவனத்தால் வெளியிடப்பட்ட கையேடுகளை உங்களுக்கு வழங்குகின்றோம். மேலும் இப்பதிவில், ஒன்பது மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தமிழ், ஆங்கிலம், அறிவியல் மற்றும் சமூகவியல் பாடங்களுக்கும், 11 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தமிழ் மற்றும் ஆங்கில பாடங்களுக்குமான கையேடுகளை கொடுத்திருக்கிறோம். மேலும், பத்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்திற்கான வரைபட பயிற்சிக் கையேடையும் கொடுத்திருக்கிறோம்.இவை அனைத்தும் முழு கையேடுகளை மாதிரிகள் ஆகும். இவற்றை நீங்கள் PDF வடிவில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். மேலும், இதனை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் அவர்களுக்கும் பயனுள்ள வகையில் அமையட்டும். இதுபோன்ற மேலும் பல கல்வி சார்ந்த படைப்புகள் மற்றும் தகவல்களுக்கு நமது யூடியூப் சேனல் மற்றும் இணையத்தை பின்தொடருங்கள்.

9th To 12th Dolphin Guides 2021-22 (Reduced Syllabus)

9th Dolphin Guides 2021-22 (Reduced Syllabus)

 1. 9th Tamil Dolphin Guide 2021-22 (Reduced Syllabus) | Dolphin Publications[Material Code: tn9th14]Click Here
 2. 9th English Dolphin Guide 2021-22 (Reduced Syllabus) | Dolphin Publications[Material Code: tn9th15]Click Here

10th Dolphin Guides 2021-22 (Reduced Syllabus)

 1. 10th Tamil Dolphin Guide 2021-22 (Reduced Syllabus) | Dolphin Publications[Material Code: tn10th218]Click Here
 2. 10th English Dolphin Guide 2021-22 (Reduced Syllabus) | Dolphin Publications[Material Code: tn10th219]Click Here
 3. 10th Science Dolphin Guide 2021-22 (Reduced Syllabus) (Tamil Medium) | Dolphin Publications
  1. Tamil Medium[Material Code: tn10th220]Click Here
  2. English Medium[Material Code: tn10th221]Click Here

11th Dolphin Guides 2021-22 (Reduced Syllabus)

 1. 11th Tamil Dolphin Guide 2021-22 (Reduced Syllabus) | Dolphin Publications[Material Code: tn11th59]Click Here
 2. 11th English Dolphin Guide 2021-22 (Reduced Syllabus) | Dolphin Publications[Material Code: tn11th60]Click Here

12th Dolphin Guides 2021-22 (Reduced Syllabus)

 1. 12th Tamil Dolphin Guide 2021-22 (Reduced Syllabus) | Dolphin Publications[Material Code: tn12th544]Click Here
 2. 12th English Dolphin Guide 2021-22 (Reduced Syllabus) | Dolphin Publications[Material Code: tn12th545]Click Here

9th To 12th Std Dolphin Guides 2020-21

9th Std Dolphin Guides 2020-21

ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழ், ஆங்கிலம், அறிவியல் மற்றும் சமூகஅறிவியல் பாடங்களுக்கான டால்பின் கையேடுகளை தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி மாணவர்களுக்கு தனித்தனியே இத்தலைப்பின் கீழ் கொடுத்துள்ளோம்.

9th Tamil Dolphin Full Guide 2020-21 Samples | Dophin Publications[Material Code: tn9th04]-
9th English Dolphin Full Guide 2020-21 Samples | Dophin Publications[Material Code: tn9th05]-

10th Std Dolphin Guides 2020-21

பத்தாம் வகுப்பு தமிழ், ஆங்கிலம், அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் பாடங்களுக்கான டால்பின் கையேடுகள் மற்றும் சமூக அறிவியல் பாடத்திற்கான டால்பின் வரைபட பயிற்சிக் கையேடிணையும் தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி மாணவர்களுக்கு தனித்தனியே இத்தலைப்பின் கீழ் கொடுத்துள்ளோம்.

Reduced Syllabus 2020-21 Guides

10th Tamil Dolphin Full Guide 2020-21 Samples (Reduced Syllabus) (டால்பின் உன்னால் முடியும் தமிழ்) | Dophin Publications[Material Code: tn10th200]-

General Guides

10th Tamil Dolphin Full Guide 2020-21 Samples | Dophin Publications[Material Code: tn10th133]-
10th English Dolphin Full Guide 2020-21 Samples | Dophin Publications[Material Code: tn10th153]-
10th Science Dolphin Full Guide 2020-21 Samples | Dophin Publications
For Tamil Medium[Material Code: tn10th154]-
For English Medium[Material Code: tn]-
10th Social Science Dolphin Full Guide 2020-21 Samples | Dophin Publications
For Tamil Medium[Material Code: tn10th156]-
For English Medium[Material Code: tn10th155]-
10th Social Science Dolphin Map Drawing Work Book 2020-21 Samples | Dophin Publications
For Tamil Medium[Material Code: tn10th157]-
For English Medium[Material Code: tn10th158]-

11th Std Dolphin Guides 2020-21

பதினொன்றாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான தமிழ் மற்றும் ஆங்கில பாடங்களுக்கான டால்பின் கையேடுகளை இத்தலைப்பின் கீழ் கொடுத்துள்ளோம்.

11th Tamil Dolphin Full Guide 2020-21 Samples | Dophin Publications[Material Code: tn11th50]-
11th English Dolphin Full Guide 2020-21 Samples | Dophin Publications[Material Code: tn11th52]-

12th Std Dolphin Guides 2020-21

பன்னிரண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான தமிழ் மற்றும் ஆங்கில பாடங்களுக்கான டால்பின் கையேடுகளை இத்தலைப்பின் கீழ் கொடுத்துள்ளோம்.

Reduced Syllabus 2020-21 Guides

12th Tamil Dolphin Full Guide 2020-21 Samples (Reduced Syllabus) (டால்பின் உன்னால் முடியும் தமிழ்) | Dophin Publications[Material Code: tn12th519]-
12th English Dolphin Full Guide 2020-21 Samples (Reduced Syllabus) | Dophin Publications[Material Code: tn12th520]-

General Guides

12th Tamil Dolphin Full Guide 2020-21 Samples | Dophin Publications[Material Code: tn12th484]-
12th English Dolphin Full Guide 2020-21 Samples | Dophin Publications[Material Code: tn12th497]-
Give Ratings For This Page
Share With Your Friends
10th All Subjects Study Materials, Guides, Question Papers & Banks
10th All Subjects Study Materials, Guides, Question Papers & Banks
12th All Subjects Study Materials, Guides, Question Papers & Banks
12th All Subjects Study Materials, Guides, Question Papers & Banks
9th To 12th SURA Guides
10th To 12th Surya & Ganga Guides
10th To 12th Way To Success Guides
10th To 12th Loyola EC Guides
9th To 12th Penguin Guides

Please Note :
*Use Google Chrome browser for Best Experience
*Make sure to enable Cookies and JavaScript