நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்! இந்த பதிவில், ஒன்பதாம் வகுப்பு முதல் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்களுக்கான அனைத்து பாடங்களுக்கும் ஆன கையேடுகளை கொடுத்திருக்கிறேன். இவை அனைத்தும் SURA Publications என்ற கையேடு வெளியீடு நிறுவனத்தால் வெளியிடப்பட்ட கையேடுகள் ஆகும். இப்பதிவில், 9, 10, 11 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தனித்தனியே பிரித்து கீழே கொடுத்துள்ளேன். இவற்றுள், உங்களுக்கு வேண்டிய கையேடுகளை நீங்கள் PDF வடிவில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். மேலும், இதனை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள். அவர்களுக்கும் பயனுள்ள வகையில் அமையட்டும். மேலும், இதுபோன்ற கல்வி சார்ந்த படைப்புகள் மற்றும் தகவல்களுக்கு நமது யூடியூப் சேனல் மற்றும் இணையத்தை பின்தொடருங்கள்.

Give Ratings For This Page
Share With Your Friends

9th Std SURA Guides - New Syllabus

2020-21 Edition

9th Tamil SURA Full Guide 2020-21 Samples (சுராவின் தமிழ் உரை நூல்) | Sura Publications[Material Code: tn9th06]-
9th English SURA Full Guide 2020-21 Samples | Sura Publications[Material Code: tn9th07]-
9th Maths SURA Full Guide 2020-21 Samples | Sura Publications
For Tamil Medium[Material Code: tn9th08]-
For English Medium[Material Code: tn9th09]-
9th Science SURA Full Guide 2020-21 Samples | Sura Publications
For Tamil Medium[Material Code: tn9th10]-
For English Medium[Material Code: tn9th11]-
9th Social Science SURA Full Guide 2020-21 Samples | Sura Publications
For Tamil Medium[Material Code: tn9th12]-
For English Medium[Material Code: tn9th13]-

10th Std SURA Guides - New Syllabus

2020-21 Edition

10th Tamil SURA Full Guide 2020-21 Samples[Material Code: tn10th123]-
10th English SURA Full Guide 2020-21 Samples[Material Code: tn10th124]-
10th Maths SURA Full Guide 2020-21 Samples
For Tamil Medium[Material Code: tn10th125]-
For English Medium[Material Code: tn10th126]-
10th Science SURA Full Guide 2020-21 Samples
For Tamil Medium[Material Code: tn10th127]-
For English Medium[Material Code: tn10th128]-
10th Social Science SURA Full Guide 2020-21 Samples
For Tamil Medium[Material Code: tn10th129]-
For English Medium[Material Code: tn10th130]-

11th Std SURA Guides - New Syllabus

2020-21 Edition

 1. 11th Tamil Sura Guide 2020-21 (Samples)[Material Code: tn11th27]Click Here
 2. 11th English Sura Guide 2020-21 (Samples)[Material Code: tn11th28]Click Here
 3. 11th Maths Volume 1 & 2 Sura Guide 2020-21 (Samples)
  1. For Tamil Medium[Material Code: tn11th30]Click Here
  2. For English Medium[Material Code: tn11th31]Click Here
 4. 11th Physics Volume 1 & 2 Sura Guide 2020-21 (Samples)
  1. For Tamil Medium[Material Code: tn11th32]Click Here
  2. For English Medium[Material Code: tn11th33]Click Here
 5. 11th Chemistry Volume 1 & 2 Sura Guide 2020-21 (Samples)
  1. For Tamil Medium[Material Code: tn11th34]Click Here
  2. For English Medium[Material Code: tn11th35]Click Here
 6. 11th Botany & Bio-Botany Sura Guide 2020-21 (Samples)
  1. For English Medium[Material Code: tn11th42]Click Here
 7. 11th Zoology & Bio-Zoology Sura Guide 2020-21 (Samples)
  1. For Tamil Medium[Material Code: tn11th37]Click Here
  2. For English Medium[Material Code: tn11th36]Click Here
 8. 11th Commerce Sura Guide 2020-21 (Samples)
  1. For Tamil Medium[Material Code: tn11th40]Click Here
  2. For English Medium[Material Code: tn11th38]Click Here
 9. 11th Economics Sura Guide 2020-21 (Samples)
  1. For Tamil Medium[Material Code: tn11th39]Click Here
 10. 11th Business Maths Sura Guide 2020-21 (Samples)
  1. For English Medium[Material Code: tn11th41]Click Here

12th Std SURA Guides - New Syllabus

2021-22 Edition

 1. 12th Tamil Sura Guide 2021-22 (Samples)[Material Code: tn12th541] Click Here
 2. 12th English Sura Guide 2021-22 (Samples)[Material Code: tn12th537] Click Here
 3. 12th Maths Sura Guide 2021-22 (Samples)
  1. For English Medium[Material Code: tn12th538] Click Here
 4. 12th Physics Sura Guide 2021-22 (Samples)
  1. For Tamil Medium[Material Code: tn12th539] Click Here
  2. For English Medium[Material Code: tn12th540] Click Here
 5. 12th Chemistry Sura Guide 2021-22 (Samples)
  1. For Tamil Medium[Material Code: tn12th527] Click Here
  2. For English Medium[Material Code: tn12th528] Click Here
 6. 12th Botany & Bio-Botany Sura Guide 2021-22 (Samples)
  1. For Tamil Medium[Material Code: tn12th525] Click Here
  2. For English Medium[Material Code: tn12th526] Click Here
 7. 12th Zoology & Bio-Zoology Sura Guide 2021-22 (Samples)
  1. For Tamil Medium[Material Code: tn12th542] Click Here
  2. For English Medium[Material Code: tn12th543] Click Here
 8. 12th Computer Science Sura Guide 2021-22 (Samples)
  1. For Tamil Medium[Material Code: tn12th533] Click Here
  2. For English Medium[Material Code: tn12th534] Click Here
 9. 12th Computer Applications Sura Guide 2021-22 (Samples)
  1. For Tamil Medium[Material Code: tn12th531] Click Here
  2. For English Medium[Material Code: tn12th532] Click Here
 10. 12th Economics Sura Guide 2021-22 (Samples)
  1. For Tamil Medium[Material Code: tn12th535] Click Here
  2. For English Medium[Material Code: tn12th536] Click Here
 11. 12th Commerce Sura Guide 2021-22 (Samples)
  1. For Tamil Medium[Material Code: tn12th529] Click Here
  2. For English Medium[Material Code: tn12th530] Click Here
 12. 12th Accountancy Sura Guide 2021-22 (Samples)
  1. For Tamil Medium[Material Code: tn12th523] Click Here
  2. For English Medium[Material Code: tn12th524] Click Here

2020-21 Edition

 1. 12th Maths Sura Guide 2020-21 (Samples)
  1. For Tamil Medium[Material Code: tn12th475] Click Here
  2. For English Medium[Material Code: tn12th474] Click Here
 2. 12th Physics Sura Guide 2020-21 (Samples)
  1. For Tamil Medium[Material Code: tn12th477] Click Here
  2. For English Medium[Material Code: tn12th476] Click Here
 3. 12th Chemistry Sura Guide 2020-21 (Samples)
  1. For Tamil Medium[Material Code: tn12th479] Click Here
  2. For English Medium[Material Code: tn12th478] Click Here
 4. 12th Botany & Bio-Botany Sura Guide 2020-21 (Samples)
  1. For Tamil Medium[Material Code: tn12th482] Click Here
  2. For English Medium[Material Code: tn12th483] Click Here
 5. 12th Zoology & Bio-Zoology Sura Guide 2020-21 (Sapmples)
  1. For Tamil Medium[Material Code: tn12th481] Click Here
  2. For English Medium[Material Code: tn12th480] Click Here
 6. 12th Computer Science Sura Guide 2020-21 (Samples)
  1. For English Medium[Material Code: tn12th493] Click Here
 7. 12th Computer Applications Sura Guide 2020-21 (Samples)
  1. For English Medium[Material Code: tn12th494] Click Here
 8. 12th Accountancy Sura Guide 2020-21 (Samples)
  1. For Tamil Medium[Material Code: tn12th486] Click Here
  2. For English Medium[Material Code: tn12th487] Click Here
 9. 12th Commerce Sura Guide 2020-21 (Samples)
  1. For Tamil Medium[Material Code: tn12th488] Click Here
  2. For English Medium[Material Code: tn12th489] Click Here
 10. 12th Economics Sura Guide 2020-21 (Samples)
  1. For Tamil Medium[Material Code: tn12th490] Click Here
  2. For English Medium[Material Code: tn12th491] Click Here
 11. 12th Business Maths Sura Guide 2020-21 (Samples)
  1. For English Medium[Material Code: tn12th492] Click Here

2019-20 Edition

 1. 12th Tamil Sura Guide 2019-20 (Samples)[Material Code: tn12th63] Click Here
 2. 12th English Sura Guide 2019-20 (Samples)
  1. Sura Smart English Guide 2019-20 (Samples)[Material Code: tn12th27] Click Here
  2. Sura Smart English Guide 2019-20 (Tamil Medium Special Edition) (Samples)[Material Code: tn12th49] Click Here
  3. Sura Smart English Practice Work Book 2019-20 (Samples)[Material Code: tn12th170] Click Here
 3. 12th Maths Sura Guide 2019-20 (Samples)
  1. Volume 1
   1. For Tamil Medium[Material Code: tn12th160] Click Here
   2. For English Medium[Material Code: tn12th162] Click Here
  2. Volume 2
   1. For Tamil Medium[Material Code: tn12th231] Click Here
   2. For English Medium[Material Code: tn12th466] Click Here
 4. 12th Physics Sura Guide 2019-20 (Samples)
  1. Volume 1
   1. For Tamil Medium[Material Code: tn12th166] Click Here
   2. For English Medium[Material Code: tn12th42] Click Here
  2. Volume 2
   1. For Tamil Medium[Material Code: tn12th232] Click Here
   2. For English Medium[Material Code: tn12th465] Click Here
 5. 12th Chemistry Sura Guide 2019-20 (Samples)
  1. Volume 1
   1. For Tamil Medium[Material Code: tn12th165] Click Here
   2. For English Medium[Material Code: tn12th163] Click Here
  2. Volume 2
   1. For Tamil Medium[Material Code: tn12th230] Click Here
   2. For English Medium[Material Code: tn12th467] Click Here
 6. 12th Botany & Bio-Botany Sura Guide 2019-20 (Samples)
  1. For Tamil Medium[Material Code: tn12th463] Click Here
  2. For English Medium[Material Code: tn12th464] Click Here
 7. 12th Zoology & Bio-Zoology Sura Guide 2019-20 (Samples)
  1. For Tamil Medium[Material Code: tn12th164] Click Here
  2. For English Medium[Material Code: tn12th43] Click Here
 8. 12th Computer Science Sura Guide 2019-20 (Samples)
  1. For Tamil Medium[Material Code: tn12th469] Click Here
  2. For English Medium[Material Code: tn12th186] Click Here
 9. 12th Computer Applications Sura Guide 2019-20 (Samples)
  1. For English Medium[Material Code: tn12th468] Click Here
 10. 12th Accountancy Sura Guide 2019-20 (Samples)
  1. For Tamil Medium[Material Code: tn12th194] Click Here
  2. For English Medium[Material Code: tn12th38] Click Here
 11. 12th Commerce Sura Guide 2019-20 (Samples)
  1. For Tamil Medium[Material Code: tn12th169] Click Here
  2. For English Medium[Material Code: tn12th470] Click Here
 12. 12th Economics Sura Guide 2019-20 (Samples)
  1. For Tamil Medium[Material Code: tn12th471] Click Here
  2. For English Medium[Material Code: tn12th40] Click Here
 13. 12th Business Maths Sura Guide 2019-20 (Samples)
  1. Volume 1
   1. For English Medium[Material Code: tn12th39] Click Here
  2. Volume 2
   1. For English Medium[Material Code: tn12th238] Click Here
10th All Subjects Study Materials, Guides, Question Papers & Banks
10th All Subjects Study Materials, Guides, Question Papers & Banks
12th All Subjects Study Materials, Guides, Question Papers & Banks
12th All Subjects Study Materials, Guides, Question Papers & Banks
9th To 12th Dolphin Guides
10th To 12th Surya & Ganga Guides
10th To 12th Way To Success Guides
10th To 12th Loyola EC Guides
9th To 12th Penguin Guides

Please Note :
*Use Google Chrome browser for Best Experience
*Make sure to enable Cookies and JavaScript