நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்! இந்த பதிவில், 10th, 11th, 12th வகுப்பு மாணவர்களுக்கான லொயோலா கையேடு வெளியீட்டு நிறுவனத்தால் வெளியிடப்பட்ட ஈசி கையேடு (Loyola EC Guides) மாதிரிகளை உங்களுக்கு கொடுத்துள்ளோம். இவை இந்த கல்வி ஆண்டிற்கு ஏற்ற கல்வி படைப்புகளாகும். இவற்றில் அனைத்து பாடங்களும் இல்லை என்றாலும் முக்கியமான ஒரு சில பாடங்களுக்கு கையேடு மாதிரிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள். தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி கல்வி மாணவர்களுக்கு தனித்தனியே கொடுத்திருக்கிறோம். இதனை நீங்கள் எளிதில் பிடிஎப் வடிவில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். மேலும், இது போன்ற கல்வி சார்ந்த படைப்புகள் மற்றும் தகவல்களுக்கு நமது இணையம் மற்றும் யூடியூப் சேனலை பின்தொடருங்கள்.

10th Std Loyola EC Guides :

10th Tamil Loyola EC Full Guide 2020-21 Samples | Loyola Publications [Material Code: tn10th180] -
10th Tamil Loyola EC Exercise Work Book 2020-21 Samples | Loyola Publications [Material Code: tn10th179] -
10th English Loyola EC Full Guide 2020-21 Samples | Loyola Publications [Material Code: tn10th194] -
10th Science Loyola EC Full Guide 2020-21 Samples | Loyola Publications
For Tamil Medium [Material Code: tn10th190] -
For English Medium [Material Code: tn10th191] -
10th Science Loyola EC Exercise Work Book 2020-21 Samples | Loyola Publications
For Tamil Medium [Material Code: tn10th192] -
For English Medium [Material Code: tn10th193] -
10th Social Science Loyola EC Full Guide 2020-21 Samples | Loyola Publications
For Tamil Medium [Material Code: tn10th176] -
For English Medium [Material Code: tn10th177] -
10th Social Science Loyola EC Map & Exercise Work Book 2020-21 Samples | Loyola Publications
For Tamil Medium [Material Code: tn10th189] -
For English Medium [Material Code: tn10th178] -

11th Std Loyola EC Guides :

11th English Loyola EC Full Guide 2020-21 Samples | Loyola Publications [Material Code: tn11th54] -
11th Bio-Botany & Botany Loyola EC Full Guide 2020-21 Samples | Loyla Publications
For Tamil Medium [Material Code: tn11th55] -
For English Medium [Material Code: tn11th56] -
11th Bio-Zoology & Zoology Loyola EC Full Guide 2020-21 Samples | Loyla Publications
For Tamil Medium [Material Code: tn11th57] -
For English Medium [Material Code: tn11th58] -

12th Std Loyola EC Guides :

Reduced Syllabus 2020-21

12th English Loyola EC Full Guide 2020-21 Samples (Reduced Syllabus) | Loyola Publications [Material Code: tn12th522]-

Ordinary Syllabus

12th English Loyola EC Full Guide 2020-21 Samples | Loyola Publications [Material Code: tn12th507] -
12th Bio-Botany & Botany Loyola EC Full Guide 2020-21 Samples | Loyla Publications
For Tamil Medium [Material Code: tn12th508] -
For English Medium [Material Code: tn12th509] -
12th Bio-Zoology & Zoology Loyola EC Full Guide 2020-21 Samples | Loyla Publications
For Tamil Medium [Material Code: tn12th510] -
For English Medium [Material Code: tn12th511] -
Give Ratings For This Page
Share With Your Friends
10th All Subjects Study Materials, Guides, Question Papers & Banks
10th All Subjects Study Materials, Guides, Question Papers & Banks
12th All Subjects Study Materials, Guides, Question Papers & Banks
12th All Subjects Study Materials, Guides, Question Papers & Banks
9th To 12th SURA Guides
9th To 12th Dolphin Guides
10th To 12th Surya & Ganga Guides
10th To 12th Way To Success Guides
9th To 12th Penguin Guides

Please Note :
*Use Google Chrome browser for Best Experience
*Make sure to enable Cookies and JavaScript