நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம், இந்த பதிவில் பணிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான இயற்பியல் பாடத்திற்கான கையேடுகளை பாடவாரியாக உங்களுக்கு கொடுத்துள்ளோம். இது பணிரெண்டாம் வகுப்பு இயற்பியல் பாடத்தில் உள்ள அனைத்து முக்கிய 2,3 & 5 மதிப்பெண் வினாக்களையும் உள்ளடக்கிய கையேடுகள் ஆகும். அனைத்தும் தெளிவாகவும், தேவையான இடங்களில் படங்கள் மற்றும் எடுத்துக்காட்டுடனும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவை அனைத்தும் மாணவர்கள் நலன் கருதி, இயற்பியல் ஆசிரியர் திரு.சரவணன் அவர்களினால் தயாரிக்கப்பட்ட கல்வி படைப்புகளாகும். தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி கல்வி மாணவர்களுக்கு தனித்தனியே கொடுத்திருக்கிறோம். இதனை நீங்கள் எளிதில் பிடிஎப் (PDF) வடிவில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். மேலும், இது போன்ற கல்வி சார்ந்த படைப்புகள் மற்றும் தகவல்களுக்கு நமது இணையம் மற்றும் யூடியூப் சேனலை பின்தொடருங்கள்.

12th Physics Chapter Wise Guides

12th Physics Chapter 1 2,3,5Marks Full Guide (Tamil Medium) | Mr.Saravanan R[Material Code: tn12th57] -
12th Physics Chapter 1 2,3,5Marks Full Guide (English Medium)[Material Code: tn12th121] -
12th Physics Chapter 2 2,3,5Marks Full Guide (Tamil Medium) | Mr.Saravanan R[Material Code: tn12th69] -
12th Physics Chapter 2 2,3,5Marks Full Guide (English Medium)[Material Code: tn12th122] -
12th Physics Chapter 3 2,3,5Marks Full Guide (Tamil Medium)[Material Code: tn12th125] -
12th Physics Chapter 4 2,3,5Marks Full Guide (Tamil Medium) | Mr.Saravanan R[Material Code: tn12th357] -
12th Physics Chapter 4 2,3,5Marks Full Guide (English Medium) | Mr.Saravanan R[Material Code: tn12th358] -
12th Physics Chapter 5 2,3,5Marks Full Guide (Tamil Medium) | Mr.Saravanan R[Material Code: tn12th372] -
12th Physics Chapter 5 2,3,5Marks Full Guide (English Medium) | Mr.Saravanan R[Material Code: tn12th373] -
12th Physics Chapter 6 2,3,5Marks Full Guide (Tamil Medium)[Material Code: tn12th240] -
12th Physics Chapter 6 2,3,5Marks Full Guide (English Medium) | Mr.Saravanan R[Material Code: tn12th266] -
12th Physics Chapter 7 2,3,5Marks Full Guide (Tamil Medium)[Material Code: tn12th256] -
12th Physics Chapter 7 2,3,5Marks Full Guide (English Medium) | Mr.Saravanan R[Material Code: tn12th268] -
12th Physics Chapter 8 2,3,5Marks Full Guide (Tamil Medium) | Mr.Saravanan R[Material Code: tn12th269] -
12th Physics Chapter 8 2,3,5Marks Full Guide (English Medium) | Mr.Saravanan R[Material Code: tn12th271] -
12th Physics Chapter 9 2,3,5Marks Full Guide (Tamil Medium) | Mr.Saravanan R[Material Code: tn12th272] -
12th physics Chapter 10 2,3,5Marks Full Guide (Tamil Medium) | Mr.Saravanan R[Material Code: tn12th275] -
12th Physics Chapter 11 2,3,5Marks Full Guide (Tamil Medium) | Mr.Saravanan R[Material Code: tn12th318] -

Please Note :
*Use Google Chrome browser for Best Experience
*Make sure to enable Cookies and JavaScript